smok

Strona główna Akty prawne
Akty prawne Drukuj E-mail

Wykaz zawartych w 2017 roku umów najmu:

Lp.

Nazwa podmiotu z którym została zawarta umowa

Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia 1)

Czas trwania umowy

Określenie sposobu udostępnie-nia 2

Udostępniona powierzchnia w m2

Stawka3) za m2

Stawka za godzinę4) (brutto)

Opłata miesięczna zł/m-c (brutto)

Rodzaj umowy5

Uwagi

Czynszu zł/m2 (brutto)

Media zł/m2 (brutto)

1

Zakład Usługowo – Remontowy Urządzeń Chłodniczych i Gastronomicznych

Pomieszczenie w piwnicy

01.01.2017

do 31.12.2017 r.

7 dni

18 m2

12,99 zł

ryczałt

0,00 zł

233,80 zł

najem

  1. sale lekcyjne, pracownie, sala gimnastyczna, korytarz szkolny, boisko, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie w przyziemiu, miejsce parkingowe itd.
  2. ile dni w tygodniu lub ile godzin w tygodniu
  3. przy udostępnianiu na stałe
  4. przy udostępnianiu na godziny
  5. najem, dzierżawa czy użyczenie